Opłaty paliwowe

Lista zsumowanych opłat paliwowych i drogowych

Aktualna stawka dopłaty paliwowej i drogowej wynosi : 55%

Opis sposobu naliczania dopłat paliwowych i drogowych znajduje się w poniższym pliku

OPŁATA PALIWOWA I DROGOWA AW POLSKA